Web Content Display Web Content Display

Պաշտոնական Ծանուցում

Համաձայն 11 հուլիսի 34/2002 «Էլեկտրական կոմերցիայի ինֆորմացիոն ծառայությունների» օրենքի SPHERA GLOBAL GESTIÓN MÉDICAINTERNACIONALS.L ընկերությունը (ԱՅՍՈՒՀԵՏ Ե ԱՄԵՆ ՏԵՂ -"SPHERA") հայտնում է, որ հանդիսանում է տվյալ վեբ-կայքի սեփականատերը: Տվյալ օրենքի 10-րդ հոդվածի պահանջներին համապատասխան Sphera-ն հայտարարում է

Տվյալ վեբ-կայքի սեփականատերը հանդիսանում է SPHERA GLOBAL GESTIÓN MÉDICAINTERNACIONALS.L ընկերությոնը CIF-B65845943 գրանցված ք. Բարսելոնայի Առևտրային ռեեստրում (հատոր 43431, թերթ 68, էջ Б 429541, գրառում nº1) CALLEZA RAGOZA47, 5º - 2ª, 08006 BARCELONA հասցեով: Ընկերության հետ կապնվելու էկելտրոնային փոստի հասցեն` info@spheraglobal.com.

Օգտատերերը և պատասխանատվության վարչակարգերը

Նավիգացիոն հասանելիությունը և օգտագործումը տվյալ վեբ-կայքի ենթադրում է օգտատերին օժտել համապատասխանկարգավիճակով և ենթադրվում է, որ օգտատերը համաձայնվում է տվյալ փաստաթղթում հաստատված բոլոր պայմաններին ևդրույթներին, այն պայմանով,որ անհրաժեշտության դեպքում կարող են կիրառվել համապատասխան պարտադիր իրավականպահանջներ:

Տվյալվեբ-կայքում ներկայացված է տվյալների և ծառայությունների ինֆորմացիոն լայն սպեկտոր: Օգտատերը իր վրա է վերցնումտվյալ վեբ-կայքի ճիշտ օգտագործման պատասխանատվությունը, որը ներառում է`

  • Ինֆորմացիայի հուսալիությունը և վավերականությունը, որոնք օգտատերերին ներկայացված են ֆորմուլաներով, Sphera-ի առաջարկով որոշակի ծառայությունների կամ բովանդակության հասանելիություն` տվյալ վեբ-կայքի օգտատերերին տրամադրվող:
  • Sphera-ի առջարկած ինֆորմացիայի, տվյալների և ծառայությունների օգտագործում ի հակասում իրական պայմանների, օրենքի, բարոյականության, համբավի կամ հասարակական կարգի, կամ ցանկացած այլ միջոցով երրորդ անձանց իրավունքների ոտնահարուման կամ տվյալ վեբ-կայքի գործունեության:

Հղումների քաղաքականությունը և պարտավորություններից ազատումը

Sphera-ն պատասխանատվություն չի կրում այն վեբ-կայքերի համար, որոնց օգտատերը կարող է հասանելիություն ստանալ տվյալ վեբ-կայքի հղումների միջոցով և հայտարարում է, որ ոչ մի դեպքում չի իրականացնում ցանցում գտնվող այլ ինտերնետային էջերի պարունակության վերահսկում: Ինչպես նաև Sphera-ն չի երաշխավորում է տեխնիկական հասանելիությունը, հավաստիությունը, ճշտությունը, հուսալիությունը, վավերականությունը կամ օրինականությունը այն էջերի, որոնք իր սեփականությունը չեն և որոնք կարող են հասանելի լինեն հղումների հետևանքով:

Sphera-ն հայտարարում է, որ ձեռնարկվել են անհրաժեշտ բոլոր միջոցները, որպեսզի կանխվի օգտատերին հասցվող ցանկացած վնաս, որոնք կարող են առաջանալ, ինչպես ուղղակի, այնպես էլ անուղղակի տվյալ վեբ-կայքի նավիգացիայի հետևանքով: Sphera-ն համապատասխանաբար չի կրում պատասխանատվություն ոչ մի պարագայում ցանկացած վնասի համար, որը կարող է կրել օգտատերը անվտանգության համակարգում հնարավոր սխալների արդյունքում կամ հնարավոր անջատումների դեպքում, ինչպես նաև ցամկացած վնաս, որը պատճառվել է օգտատերի համակարգչի համակարգին (օգտատերի ապարատային և ծրագրայինապահովում), որը օգտագործվում է տվյալ վեբ-կայքի ծառայությունների և պարուկանության միացման և հասանելիության համար, այդ թվում բրաուզերի աշխատանքի անսարքության կամ բրաուզերի հնացած տարբերակի օգտագործումը: Ինչպես նաև Sphera-ն չի կրում պատասխանատվություն ցանկացած վնասի համար, որը պատճառել է վիրուսը, որը գտնվում է օգտատերի անմիջական համակարգչի համակարգի մեջ, որը պահպանվում է օգտատերի համակարգչի համակարգային ֆայլերի կամ փաստաթղթերի մեջ:

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Sphera-ն իրեն է վերագրում իրավունքը առանց նախապես ծանուցման իրականացնել ցանկացած փոփոխություն, որը վերաբերվում է տվյալ վեբ-կայքի բովանդակությանը և նրա օգտագործման պայմաններին, որոնք կհամարի նպատակահարմար: Այդ փոփոխությունները կարող են կատարվել ուղղակիորեն վեբ-կայքում ցանկացած իրավական թույլատրելի տեքստի միջոցով և պետք է պահպանվեն և մնան ուժի մեջ հրապարակումից հետո այնքան ժամանակ, մինչ դրանք կփոխարինվեն ուրիշներով:

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԼԱԳԻՆՆԵՐԸ

Ինտերնետ կայքը օգտագործում է հետևյալ սոցիալական պլագինները Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Digg, Reddit, Pinterest,StumbleUpon иTumblr.

Օգտատերը, որը ցանկանում է իմանալ ինչպիսի տվյալններ են հավաքվում այս պլագինների միջոցով և ինչպես դրանք օգտագործել, պարտավոր է այցելել համապատասխան էջ գաղտնիության քաղաքականությունը պահպանելով:

ՍՊԱՄ

Sphera-ն չի աջակցում և չի պաշտպանում զանգվածային էլեկտրոնային նամակագրության պրակտիկան («սպամ»): Այս տերմինը նշանակում է զանգվածային նամակագրություն և բազմաթիվ, սովորաբար, ոչ ցանկալի էլեկտրոնային նամակների ուղարկում`հիմանակնում առևտրային բնույթի, այն անձանց, որոնց հետ ուղարկողը չի ունեցել նախնական ոչ մի շփում, ինչպես նաև այն անձանց, որոնք չեն ցանկանում ստանալ նման հաղորդագրություններ:

Sphera-ն իրեն իրավունք է վերապահում տրամադրել տեղեկատվություն էլեկտրոնային փոստով այն դեպքում, երբ ինչ-որ տեղակատվություն կարող է Ձեզ համար հետաքրքիր լինել, Ձեր նախնական համաձայնության դեպքում և միշտ Ձեզ հնարավորություն է տալիս հրաժարվել այդ ծառայությունից:

ՄՏԱՎՈՐ և ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Տվյալվեբ-կայքի ամբողջ պարունակությունը պաշտպանված է մտավոր և արդյունաբերական սեփականության մասին օրենքով: Մտավոր և արդյունաբերական սեփականության իրավունքը, որը վերաբերվում է բոլոր տեքստերին, նկարներին, ինչպես նաև տվյալ վեբ-կայքում ներկայացման միջոցին և ձևերին, պատկանում է Sphera կազմակերպությանը, նրա հնարավոր իրավահաջորդին, համապատասխանաբար հանդիսանում է հեղինակային իրավունքների պաշտպանության օբյեկտ` պաշտպանված իսպանական օրենսդրությամբ, այդ թվում օգտագործելով ոչ միայն իսպանական այլ նաև համաեվրոպական օրենսդրությունը տվյալ ոլորտում, ինչպես նաև հանդիսանում է միջազգային համաձայնության առարկա` տվյալ ոլորտին վերաբերվող և ստորագրված Իսպանյաի կողմից:

Ըստ մտավոր սեփականության օրենքի ակնհայտ արգելվում է վեբ-կայքի ամբողջական տվյալնների (կամ պարունակության մի մասի) վերաարտադրումը, տարածումը, առևտրականացումը, հասարակական փոխանցումը, վերաձևակերպումը և օգտագործումը` առանցSphera-ի գրավոր համաձայնության:

Ապրանքանիշները կամ լոգոները, որոնք կան տվյալ վեբ-կայքում նույնպես պահպանվում են օրենքի կողմից:

Տվյալ մտավոր և արդյունաբերական սեփականությունը օգտատերը ոչ մի դեպքում իրավունք չունի փոխել կամ օգտագործել այնպիսի եղանակով, որի բացահայտումը որևէ կերպ կարողանա վնասել Sphera-ին: Sphera-ն իր մտավոր սեփականության երրորդ անձանց կողմից ոչ պատշաճ օգտագործման ժամանակ վնասի դեպքում դատական հայց կարող է ներկայացնել:

Sphera-ն չի տրամադրում ոչ մի լիցենզիա կամ թույլատվություն մտավոր և արդյունաբերական սեփականության, իր իրավունքների ցանկացած տեսակի օգտագործման կամ այլ գույքի, իրավունքի, վեբ-կայքի հետ կապված ծառայության կամ բովանդակության համար:

Դատական Հետապնդում, Օգտագործվող Օրենսդրություն և Իրավասություն

Sphera-ն իրեն իրավունք է վերապահում ներկայացնել քաղաքացիական հայցեր կամ նախաձեռնել քրեական վարույթեր, որոնք համարում է տեղին տվյալ վեբ-կայքի և պարունակության անօրինական օգտագործման դեպքում կամ նշված պայմանները չկատարելու դեպքում:

Օգտատերի և Sphera-ի միջև փոխհարաբերությունները կանոնակարգվում են իսպանական օրենսդրությամբ: Իրավասու մարմինները, որոնք իրավասու են լուծել ցանկացած վեճ, որ կարող է առաջանալ օգտատերի և Sphera-ի միջև, տեղակայված են քաղաք Բարսելոնայում (Իսպանիա):